Jovita Kerulytė

Jovita Kerulytė

Vadybos sistemų kūrimas, diegimas, priežiūra organizacijose, medicinos, tyrimų, bandymų ir kalibravimų laboratorijose

Turiu didelę ir sėkmingą kokybės vadybos sistemų kūrimo, diegimo ir vertinimo (auditavimo) praktinę patirtį. Esu Europos kokybės organizacijos (EQO) kokybės sistemų ir auditų vadovė, DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität) trečiosios šalies auditorė ir auditų vadovė, sertifikuota pagal EN ISO 9001, ISO/IEC 17021 ir EN ISO 19011 standartus. Turiu didesnę nei 10 metų sertifikacinio audito patirtį Lietuvos ir užsienio organizacijose ir laboratorijose. Esu lengvai bendraujanti su įvairaus amžiaus ir įvairias pareigas užimančiais žmonėmis. Neaiškumus, atsirandančius diegiant kokybės vadybos sistemas, organizacijų darbuotojams paaiškinu vesdama mokymus ir duodama praktines užduotis, mokau žmones suprasti, kad kokybės vadybos sistemos kūrimas yra organizacijos kultūros kūrimas, todėl įtraukiu visus darbuotojus ir dirbu kūrybiškai.

Teikiamos paslaugos:

 • Organizacijoms. Organizacijų konsultavimas, kokybės vadybos sistemų kūrimas, diegimas, prižiūra pagal EN ISO 9001, EN 15224, EN ISO/IEC 17020 standartų reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas, mokymai. Integruotos kokybės vadybos sistemos kūrimas, diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra ir vertinimas (auditai).
 • Tyrimų, bandymų, kalibravimų laboratorijoms. Medicinos, tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų konsultavimas, kokybės vadybos sistemų kūrimas, diegimas, priežiūra pagal EN ISO 15189, EN ISO/IEC 17025 standartų reikalavimus, dokumentų rengimas, audito atlikimas ir mokymai. Integruotų kokybės vadybos sistemų kūrimas diegimas, dokumentų rengimas, priežiūra, vertinimas ir mokymai.

Daugiau kaip 15 metų patirtis kuriant, diegiant, prižiūrint ir vertinant vadybos sistemas Lietuvoje ir užsienyje.

Individualaus darbo, individualaus ir grupinio konsultavimo patirtis viešojo sektoriaus, asmens sveikatos priežiūros organizacijose bei privataus kapitalo įmonėse pagal LST EN ISO/IEC 17025, LST EN ISO 15189, LST EN ISO 9001, LST EN 15224, LST EN ISO/IEC 17020, Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals. Organizacijos, kurias konsultavau ir kuriose įdiegiau kokybės vadybos sistemas: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija, Valstybinė teismo medicinos tarnyba UAB „MGL Baltija“, UAB „GK Klinika“, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba, UAB „Baltijos Amerikos klinika“, VšĮ „Vilniaus universiteto Onkologijos institutas“, UAB „Sosdiagnostika“, UAB „Antėja“, UAB „Rezus“, UAB „Baltic Medics“, UAB "Invitro diagnostika", UAB „Spektramed“, UAB „Inspectum“, VšĮ „Kauno klinikinė ligoninė“, VšĮ Vilniaus gimdymo namai“, UAB „Laboratoriniai tyrimai“, UAB „Laboratorinių bandymų centras“ ir kitos.
Esu lektorė nuo 2016 metų. Vykdau atviruosius ir vidaus mokymus. Bendradarbiauju su UAB "AVGO group", VšĮ "Atviroji akademija".

Išsilavinimas ir pasiekimai:

 • Biomedicinos magistro laipsnis
 • Nuo 2016 metų Europos kokybės organizacijos (EQO) kokybės sistemų ir auditų vadovė.
 • Nuo 2004 metų Europos kokybės organizacijos (EQO) kokybės sistemų vadovė ir auditorė 
 • Sertifikuota DGQ auditų vadovė
 • Nuo 2004 metų trečiosios šalies auditorė ir auditų vadovė
 • Nuo 2006 metų lektorė
 • Konsultacinė veikla Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitete „TK-24 Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas“, „LST LDG 5 Teismo ekspertizės procesai“ darbo grupėje
 • Nuo 2004 metų Europos kokybės organizacijos (EQO) kokybės sistemų vadovė ir auditorė, Sertifikuota DGQ auditų vadovė, konsultacinė veikla Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitete TK-24 „Kokybės vadyba ir kokybės užtikrinimas“, LST LDG 5 „Teismo ekspertizės procesai“ darbo grupėje.
   

 

Katalogo kategorijos:

Kokybės vadyba Projektų valdymas Vadyba

Kontaktai