Dalia Averkienė

Dalia Averkienė

Teisininkė

Dalia Averkienė turi daugiau nei 6 metų praktinę patirtį dirbant su įmonėmis, įstaigomis ir privačiais asmenimis.

Patirtis
  • "Gilinuosi į teisines problemas, dėl to nuolat keliu kvalifikaciją teisiniuose seminaruose, kursuose, konferencijose. Taip pat teisinius įgūdžius tobulinau stažuotės metu Didžiosios Britanijos Kingstono universitete."
  • Civilinio proceso teisės doktorantė
  • Rašo mokslinius straipsnius civilinio proceso teisės klausimais
Paslaugos
Konsultacijos teisiniais klausimais ir įvairių teisinių dokumentų rengimas šiose srityse:
  • Įmonių teisė (steigimas, jų veiklos administravimas, reorganizavimas, likvidavimas ir kt.)
  • Sutarčių teisė (sutarčių sudarymas, pakeitimas, teisinis įvertinimas, nutraukimas ir pan.)
  • Šeimos ir paveldėjimo teisė (ikivedybinės ir povedybinės sutartys, santuokos nutraukimas, vaikų išlaikymo klausimai, alimentų dydžio pakeitimas, globa, rūpyba, paveldėjimas ir kt.)
  • Darbo teisė (sutarčių sudarymas, pakeitimas, atleidimas iš darbo, atostogų klausimai, pareigybės aprašymai, vidaus tvarkos taisyklės ir kt.)
  • Statybos teisė (informacijos teikimas dėl įvairių dokumentų – statybos leidimų, statinių pripažinimo tinkamais naudoti, kitų aktų ir pažymų – gavimo; nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo, statybos rangos ir kitų sutarčių rengimas; pareiškimų dėl daikto valdymo pažeidimų, daiktų įgijimo pagal įgyjamąją senatį, kitų daiktinėms teisėms įgyvendinti bei apginti reikalingų dokumentų rengimas).
  • Procesinių dokumentų rengimas (ieškiniai, priešieškiniai, atsiliepimai, dublikai, triplikai, atskirieji skundai, apeliaciniai skundai ir kt.)

Veiklos sąrašas nėra baigtinis.

Katalogo kategorijos:

Teisė Teisinės konsultacijos

Kontaktai