Rimantas Zajarskas

Rimantas Zajarskas

Vadybos sistemų specialistas

Esu geras savo srities specialistas, komunikabilus, nekonfliktiškas, pritampantis įvairiose kolektyvuose. Nedarau šimto darbų vienu metu, tačiau prisiimtą darbą darau gerai ir iki galo.

Nemeluoju, nes taip lengviau prisiminti ką žadėjau.
 
Mano pagrindinės veiklos pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną:
 • 79400000-8 Verslo ir valdymo konsultacinės bei susijusios paslaugos
 • 80400000-8 Suaugusiųjų ir kito mokymo paslaugos
 • 80511000-9 Darbuotojų mokymo paslaugos
Pergyvenau jau 4 Kokybės vadybos standartus:
LST EN ISO 9001:2000, LST EN ISO 9001:2005, LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 9001:2015, 
Su vadybos sistemomis dirbu nuo 2004 metų.
 
Projektai su verslo įmonėmis:
 • UAB „Ainava“ (Vilnius) (2005) kokybės vadybos, aplinkosaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.
 • UAB „Windex“ (Kaunas) (2015) kokybės vadybos, aplinkosaugos vadybos sistma

Projektai su švietimo įstaigomis:

 • VšĮ Vilniaus kooperacijos kolegija (2014) kokybės vadybos, aplinkosaugos vadybos sistma.
 • Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras (2016) Profesinės kvalifikacijos tobulinimo kokybės valdymo sistema atitinkanti Europos kokybės ženklo metodiką.

Projektai su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis:

 • VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centras (2017) kokybės vadybos sistema.
 • VšĮ Visagino ligoninės ir VšĮ Rokiškio r. ligoninės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas (2011)
 • Paskaitų ciklas „Kokybės vadybos rodikliai teikiant medicinines paslaugas“.

Projektai su valstybinėmis institucijomis:

 • Ūkio ministerija. Projektas – Nacionalinio kokybės vadybos prizo konkurso dalyvių veiklos vidinio vertinimo ataskaitų analizė ir įvertinimas (2014).
 • Nacionalinis Akreditacijos biuras prie LR Ūkio ministerijos, Techninis ekspertas

Išsilavinimas:
Vilniaus universiteto kokybės vadybos magistrantūros programa (2010), Vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.

Kvalifikacijos kėlimas:
2014 m. „Kokybės vadybos sistemų atnaujinimo 2015 m. esminiai aspektai“. UAB „Det Norske Veritas“ Kaunas. Mokymai.
2015 m. „Nauja aplinkos apsaugos vadybos sistemos standarto ISO 14001:2015 struktūra, reikalavimų pokyčiai ir jų vykdymo auditavimas“. Nacionalinis akreditacijos biuras prie ūkio ministerijos. Vilnius. Mokymai.
2015 m. „Nauja kokybės vadybos sistemos standarto ISO 9001:2015 struktūra, reikalavimų ir jų vykdymo auditavimas“. Nacionalinio akreditacijos biuras prie ūkio ministerijos. Vilnius. Mokymai.
2016 m. „Vadybos sistemos pagal LTS EN ISO 9001:2015 audito atlikimas vadovaujantis standartu LST EN ISO 19011:2012“ Nacionalinio akreditacijos biuras prie ūkio ministerijos. Vilnius. Mokymai.
2017 m. Erasmus+ projektas „Andragogų meistriškumo tobulinimas - suaugusiųjų mokymosi kokybei gerinti“ – Stažuotė Heidelbergo pedagogikos universitete (Vokietija). 
2018 m. „Nauja darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standarto ISO 45001:2018 struktūra, reikalavimų ir jų vykdymo auditavimas“. Nacionalinis akreditacijos biuras prie ūkio ministerijos. Vilnius. Mokymai.

Pasiekimai:
2017 m. Mokslinėje - praktinėje konferencijoje „Žmogaus ir visuomenės gerovė šiuolaikinių pokyčių kontekste (organizatorius Socialinių mokslų kolegija) skaitytas pranešimas „Europos kokybės ženklas –naujas mokymo kokybės vertinimo standartas“.
2016 m. Tarptautinėje konferencijoje „Slaugos mokslas ir praktika 2016: tarptautinė patirtis“ (organizatorius Vilniaus universitetas) skaitytas pranešimas „Slaugos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo įtaka slaugos paslaugų kokybei“.
2015 m. Pranešimas ir publikacija „Integrated management system: a handy tool for long-tem goals“. International scientific symposium „Economic, business &Finance". 2015, Jūrmala/Latvija. ISBN 978- 9934-14575-9.
2010 m. Pranešimas ir publikacija „Evaluation of the effectiveness of the quality management system of the service enterprise“ buvo pristatytas tarptautinėje ekonomikos ir vadybos konferencijoje ICEM 2010 Rygos technikos universitete

Kontaktai