Sonata Dirsytė

Sonata Dirsytė

Tekstų kūrimas ir viešieji ryšiai

Sonata Dirsytė užsiima tekstų kūrimu, ryšių su visuomene planavimu ir įgyvendinimu.

"Daugiau nei 7 metai darbo ryšių su visuomene, žurnalistikos srityse padėjo man tapti įvairiapusiška, paslankia, o taip pat išmokė greitai prisitaikyti prie skirtingų komunikacijos tonų, stilistikos, tikslinių auditorijų. Mano tikslas – reikiama žinute pasiekti reikiamą auditoriją."

Galite pasikliauti Sonatos profesionalumu, jei jums reikia:

  • Pristatyti organizacijos, projekto veiklos rezultatus, supažindinti visuomenę su pokyčiais  įmonėje, kurti teigiamą įvaizdį visuomenėje (nuo komunikacijos  strategijos iki išpildymo – pranešimų spaudai ir straipsnių);
  • Patraukliai pristatyti jūsų paslaugas ar produktus specialiuose reklaminiuose bei spaudos leidiniuose;
  • Puoselėti jūsų, kaip gero darbdavio, įvaizdį informuojant darbuotojus apie pokyčius jūsų organizacijoje, jūsų pasiekimus, komunikacijos pagalba sprendžiant vidines problemas, motyvuojant darbuotojus;
  • Pakviesti žiniasklaidą bei visuomenę į jūsų organizuojamus renginius bei juos išviešinti;
  • Parengti informacinius, jūsų organizaciją, projektą pristatančius leidinius (brošiūras, lankstinukus, skrajutes ir pan.);
  • Sukurti patrauklų jūsų organizacijos, projekto įvaizdį socialiniuose tinkluose;
  • Kurti jūsų, kaip socialiai atsakingos organizacijos, įvaizdį (nuo socialinės atsakomybės strategijos iki veiklų planavimo bei socialinės atsakomybės ataskaitų rengimo).


Sonata baigė studijas Vilniaus universitete ir yra ryšių su visuomene magistras. Ji yra dirbusi su įmonių vidine komunikacija (tekstai, naujienlaiškiai darbuotojams), prekės ženklo įvedimo į rinką, teigiamo įvaizdžio formavimo, rinkos problemų viešinimo ir kt. komunikacija. Tematika varijuoja: nuo straipsnių, pranešimų spaudai apie grožio, sveikatos produktus ir paslaugas iki kultūros renginių anonsų ar jautrių socialinių temų, kurios sujaudintų skaitytoją; nuo naujo produkto, pokyčių organizacijoje komunikacijos iki pranešimų, straipsnių aplinkosaugos, energetikos, verslo tema šios srities auditorijai, spaudos konferencijų organizavimo ir viešinimo.

Kontaktai