Tomas Dumbliauskas

Tomas Dumbliauskas

Verslo konsultantas

Ilgametė patirtis dirbant laboratorijose vadovų, kokybės vadybininkų bei technikos vadovų pozicijose leidžia kokybiškai, aiškiai ir tinkamai įvertinti įmonių poreikius bei pritaikyti teikiamas paslaugas pagal konkrečios srities įmones.

Konsultuodamas teikiu ne tik teorinius patarimus, tačiau ir praktiškai pritaikau visus sprendimus įmonei. Dalyvavimo išorės audituose patirtis leidžia tinkamai įvertinti išorės auditorių pateiktas pastabas ir neatitiktis bei profesionaliai parinkti jų pašalinimo priemones.

Mano veiklos darbo principai- nešališkumas, aiškus ir tikslus bendravimas su klientais, sąžiningumas, sutartų paslaugų teikimo terminų laikymasis.

  

Vadybos sistemų pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus kūrimas, diegimas ir priežiūra

Visų kokybės vadybos sistemos dokumentų, reikalingų pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, parengimas ir pritaikymas įmonėms

Darbo dokumentų pildymas ir priežiūra, informacijos paieška, duomenų suvedimas į excel, world dokumentus, duomenų bazes

Konsultavimas laboratorijų akreditavimo ir kitais veiklos klausimais

 

Ilgametė patirtis dirbant laboratorijose vadovų, kokybės vadybininkų bei technikos vadovų pozicijose leidžia kokybiškai, aiškiai ir tinkamai įvertinti įmonių poreikius bei pritaikyti teikiamas paslaugas pagal konkrečios srities įmones.

Konsultuodamas teikiu ne tik teorinius patarimus, tačiau ir praktiškai pritaikau visus sprendimus įmonei. Dalyvavimo išorės audituose patirtis leidžia tinkamai įvertinti išorės auditorių pateiktas pastabas ir neatitiktis bei profesionaliai parinkti jų pašalinimo priemones.

Mano veiklos darbo principai- nešališkumas, aiškus ir tikslus bendravimas su klientais, sąžiningumas, sutartų paslaugų teikimo terminų laikymasis.

 

Kontaktai